Pravila i uslovi:

Korisnik usluga portala Kupovnica.com pročitao je i u svemu je saglasan sa sledećim:

(Datum poslednje izmene 14.06.2016)

Pravila i uslovi korišćenja:

Korišćenjem sadržaja portala Kupovnica.com i ostalih servisa na njemu, potvrđujete saglasnost sa opštim uslovima i pravilima korišćenja. Portal Kupovnica.com zadržava pravo na izmene opštih pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.
Sve izmene načinjene ovim putem postaće trenutno validne po njihovoj objavi. Korisnik je u obavezi da pravila i uslove korišćenja redovno čita, pa se smatra da je pristupanjem i korišćenjem stranica ili bilo kog njihovog dela upoznat sa aktuelnim pravilima i uslovima korišćenja Kupovnica.com, da ih je razumeo i da ih u potpunosti prihvata. Ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne prihvata sledeća pravila i uslove ili njihove eventualne izmene, ili postane nezadovoljan našim stranicama na bilo koji način, ima pravo da prekine sa korišćenjem stranica.

Korišćenjem portala Kupovnica.com Korisnik prihvata ove uslove korišćenja i nije potreban dodatni pristanak da bi ga ovi uslovi obavezivali.

Svi oglasi i informacije vezane za oglašavanje dolaze od treće strane (različitih oglašivača). Treća strana je odgovorna za tačnost i kvalitet informacija. Portal Kupovnica.com nije odgovoran za sadržaj postavljenih oglasa.

Duplirani oglasi:

Nije dozvoljeno da se šalju oglasi za isti proizvod ili uslugu više od jedanput u isto vreme. Izbrišite stari pre nego što unesete novi. Nije dozvoljeno da se šalju oglasi sa istim proizvodom i uslugom na više lokacija ili u više od jedne kategorije.

Linkovi i preporuke:

Nije dozvoljeno da korisnik stavi link ili preporuku koja vodi ka drugom oglasu ili aukcijskom sajtu. Linkovi su dozvoljeni samo ako se odnose na specifikacije proizvoda ili usluga koje potiče.

Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga:

Za korišćenje usluga kupovnica.com neophodna je registracija koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem kupovnica.com tako što korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku a zatim klikne na link potvrde u registracionom e-mailu koji je dobio od kupovnica.com.
Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.
Registrovani korisnik usluga ne mora uneti lične podatke sa kojim se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas.
Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane kupovnica.com. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove poruke - oglasa - predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na Internet stranicama Kupovnica.com, kao i po mogućstvu na Facebook stranici Kupovnica.com, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Cookies/Tehnologija za praćenje:

'Cookies' su zapravo mali fajlovi koje privremeno čuva Vaš hard disk, a koji omogućuju našem sajtu da prepozna Vaš računar kada sledeći put posetite kupovnica.com. kupovnica.com ove fajlove koristi isključivo za sakupljanje informacija koje se tiču posećivanja i korišćenja našeg web sajta. Tehnologija praćenja je anonimna i ne sadrži lične podatke.

ZABRANJENI SADRŽAJI I RADNJE ZA OGLAŠAVANJE NA OVOM SAJTU SU:

Sadržaj oglasa ne sme ni na koji način da vređa čitaoce, autore drugih oglasa ili bilo koju drugu osobu,isti ili sličan oglas će automatski biti obrisan.

U slučaju višestrukog pojavljivanja oglasa u različitim kategorijama, administrator zadržava pravo korekcije ili brisanja oglasa u slučaju zloupotreba

U slučaju višestrukog ponavljanja oglasa, od strane autora istog, podleže suspendovanju njegovog naloga i svih njegovih oglasa na sajtu.

Registrovanje više korisničkih naloga od strane jednog lica, podleže suspendovanju naloga.

Za sadržaje koji poseduju eksterne linkove ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Za sadržaj stranica na koje su postavljeni linkovi odgovaraju vlasnici tih stranica.

Administratori sajta zadržavaju pravo da oglas obrisu ukoliko smatraju da je neprimeran ili krši neke od navedenih stavki.

Zabranjeno je oglašavati se bez saglasnosti ili dozvole nadležnog organa kada je tako regulisano.

Zabranjeno je oglašavanje koje podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu političkih uverenja, etničke, nacionalne, verske, rasne, polne ili rodne pripadnosti.

Zabranjeno je oglašavanje koje je usmereno ili navodi na nezakonite, moralno sumnjive i druge neprihvatljive i nedopuštene radnje ili ponašanje.

Zabranjene su tvrdnje i obećanja koje oglašivač ne može da dokaže ili ispuni, korišćenje reči „besplatno“ radi namamljivanja potrošača kao i prikrivanje bitnih činjenica.

Zabranjeno je na ovom sajtu oglašavati pornografiju i postavljati poruke, slike, ponude i potrebe vezane za seks, seksualnu požudu i usluge.

Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba.

Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorijama. Učestalim se smatra češće od jednom u 2-3 dana.

Zabranjeno je navoditi lične podatke drugih lica kao ni podatke o konkurenciji ili ih pominjati u negativnom kontekstu.

Zabranjeno je nadrilekarstvo, lekovi i neoficijalna sredstva za lečenje, nedokazani alternativni sadržaji, anabolički stereoidi, sredstava za potenciju, opojne droge, magija, vradžbine, proricanje sudbine, razni piratski proizvodi, vatreno oružje i municija,sprejevi za samoodbranu i paralisanje,preprodaja ulaznica za javne manifestacije,oglašavanje igara na sreću, uvredljive slike i poruke bilo koje prirode.

SANKCIJE ZA NEPOŠTOVANJE OVIH ZABRANA I RADNJI:

Radi zaštite integriteta ovog sajta i prava ostalih oglašivača zadržavano pravo da bez upozorenja i naknadnog objašnjenja izbrišemo oglase ili blokiramo nalog oglašivača ukoliko ne poštuje pravila i uslove korišćenja ovog sajta.
Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja Kupovnica.com, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga Kupovnica.com. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija Kupovnica.com najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Kupovnica.com.

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja rada portala Kupovnica.com.

Autorska prava Kupovnica.com:

Celokupan sadržaj sajta je zaštićen Zakonom o autorskom pravu. Zabranjeno je preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prerada, preoblikovanje, prodaja ili objavljivanje na drugim sajtovima,tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke - oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom.. Za istinitost objavljenih oglasa, zaštitu autorskih prava na sadržaje koji se koriste u oglasu, kao i kvalitet oglašenih roba i usluga, odgovara isključivo oglašivač

Isključenje odgovornosti:

Sajt kupovnica.com ne odgovara niti garantuje za: Tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili bilo kog njegovog dela, kao ni za kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga. Ovlašćenje druge strane u zaključivanju ugovora, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača koje je koristio u poslovanju

Kupovnica.com ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga Kupovnica.com je na sopstveni rizik i Kupovnica.com neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

Na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku, I to da će treća strana legalno koristiti ove stranice sve vreme.

Oglašavači lično snose odgovornost za njihov oglas. Kupovnica.com ne snosi odgovornost za oglašavanje proizvoda i usluga.

Kupovnica.com ne moze da snosi odgovornost za nepravilno funkcionisanje sajta ili njegovih komponenti ako je isto prouzrokovano okolnostima na koje ovaj sajt nije niti je mogao na bilo koji način uticati (problemi u funkcionisanju Interneta, kompjuterski ili telekomunikacijsi kvarovi, nestanak struje, dejstvo prirodnih ili društvenih sila itd).

Za brisanje, pogrešno ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, kao ni za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta

Kupovnica.com nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na Kupovnica.com.

Kupovnica.com nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.

Kupovnica.com nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim.

Kupovnica.com nije odgovoran za sadržaj poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke Kupovnica.com.

Za izjave ili ponašanje bilo koje treće strane preko usluge sajta.

Lične informacije – Zastita:

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Zaštita vaših ličnih podataka veoma nam je važna. Kupovnica.com preduzima sve potrebne radnje kako bi se osigurala zaštita vaših ličnih podataka. S druge strane, dužni ste da osigurate tačnost, istinitost i potpunost podataka koje dajete.Ne mozemo garantovati da treća lica neće bez znanja ili odobrenja doći u posed tih informacija putem hakerskih upada u bazu podataka ili na drugi način na koji Kupovnica.com ne može da utiče. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je Kupovnica.com obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

Promene u Pravila i uslovi:

Kupovnica.com zadržava pravo da uradi promene u Pravila i uslovi i/ili Politika privatnosti u bilo kom trenutku i takve izmene i dopune stupaju na snagu danom postavljanja na sajt.

Pristanak na „PRAVILA I USLOVE“ oglašavanja sajta Kupovnica.com Samim činom registracije i korišćenjem bilo koje usluge ovog sajta PRIZNAJEM I PRIHVATAM „PRAVILA I USLOVE“ sajta Kupovnica.com i IZJAVLJUJEM da sam ja isključivo odgovoran / odgovorna za kršenje pravila i uslova oglašavanja na ovom sajtu i eventualne posledice koje mogu da proisteknu iz takvog postupanja.

Kontaktirajte kupovnica admin tim!

Otkaži