Politika privatnosti

Kupovnica.com ne objavljuje lične podatke svojih korisnika, sem onih podataka koje korisnici svojom voljom publikuju (na primer: korisničko ime, broj telefona, e-mail adresa nakon započete prepiske porukama, ali samo učesnicima prepiske). Kupovnica.com ne daje lične podatke svojih korisnika trećim licima, sem na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije i u skladu sa Zakonom.

Kontaktirajte kupovnica admin tim!

Otkaži